Thứ Năm, 18/07/2024 10:48:52 Sáng
CAO TÂN TÍCH CỰC THỰC HIỆN TỐT PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA !

Hoạt động HĐND - UBND

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Kinh tế - Chính trị

Xây dựng nông thôn mới

Công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Cao Tân và Công Bằng

UBND huyện Pác Nặm vừa ban hành Quyết định công bố bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Cao Tân và xã Công Bằng. Ngày...
Skip to content