Thông tin quy hoạch

Các dự án đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn huyện được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2022

Ngày 21 tháng 3 năm 2022 UBND huyện Pác Nặm đã ban hành Thông báo, công khai Các dự án đầu tư phát triển kinh tế trên địa bàn huyện được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư...

Diện tích đất nông nghiệp trong Quy hoạch chiếm trên 92,7% đất tự nhiên

Theo quy hoạch đất giai đoạn 2021-2030 của huyện Pác Nặm đã được HĐND huyện khóa IV thông qua tại kỳ họp thứ hai thì từ nay cho đến năm 2030, trong tổng số trên 47.539ha diện tích đất...

Triển khai Dự án Xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm trong giai đoạn 2022 – 2025

HĐND tỉnh Bắc Kạn khóa X vừa thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác Nặm. Theo đó, Dự án Xây dựng hạ tầng trung tâm huyện Pác...

Nghị quyết của HĐND huyện thông qua quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Pác...

Ngày 28/7/2021, Hội đồng nhân dân huyện thông qua Nghị quyết số 43/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Pác Nặm Xem nội dung chi tiết...
Skip to content