Thông tin - Tuyên truyền

Các hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Pác Nặm 19/8/2003 – 19/8/2023

https://youtu.be/58IB4NA7i0M https://youtu.be/58IB4NA7i0M Nguồn: Cổng TTĐT huyện Pác Nặm

Huyện Pác Nặm đề ra nhiều mục tiêu hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện

Để hướng tới Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập huyện (19/8/2003 – 19/8/2023), huyện Pác Nặm đề ra mục tiêu phấn đấu đến ngày 19/8/2023 tất cả 23/23 chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội,...
Skip to content