Chuẩn bị các điều kiện đón 68 lao động của tỉnh Bắc Kạn lưu trú tại tỉnh Bắc Giang trở về địa phương (đợt 2)

Thực hiện phương án đón lao động của tỉnh Bắc Kạn đang lưu trú tại tỉnh Bắc Giang trở về địa phương đợt 2, huyện Pác Nặm đã khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để đón công dân về thực hiện cách ly phòng chống dịch covid 19 theo quy định.

Lực lượng đoàn thanh niên hỗ trợ chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất đón 68 công dân về khu cách ly

Theo đó, đợt 2 huyện Pác Nặm sẽ đón 68 công dân là lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Giang. Số lao động này sẽ tiếp tục được bố trí ở tại khu cách ly tập trung của huyện là Trường PTDT Nội trú huyện.

Theo phương án của tỉnh, 68 lao động của huyện Pác Nặm sẽ được bố trí 03 xe ô tô đón tại điểm đón Vân Trung, Quang Châu của huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang, di chuyển về huyện Pác Nặm trong ngày 27/6/2021./.

Nguồn: Cổng TTĐT huyện Pác Nặm

Bài trướcTập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác Xuất khẩu lao động
Bài tiếp theoPác Nặm quan tâm, chăm lo cho người có công với cách mạng