Diện tích đất nông nghiệp trong Quy hoạch chiếm trên 92,7% đất tự nhiên

Theo quy hoạch đất giai đoạn 2021-2030 của huyện Pác Nặm đã được HĐND huyện khóa IV thông qua tại kỳ họp thứ hai thì từ nay cho đến năm 2030, trong tổng số trên 47.539ha diện tích đất tự nhiên của huyện có hơn 44ha là đất nông nghiệp, chiếm trên 92,7%.

     Quy hoạch tổng thể sử dụng ruộng đất đến năm 2020 đã được huyện Pác Nặm thực hiện|

Cụ thể, trong tổng số đất nông nghiệp trong quy hoạch sử dụng đến năm 2030 của huyện Pác Nặm, đất trồng lúa có trên 1.800ha, chiếm tỷ lệ 4,13%; Đất trồng cây hàng năm khác gần 3.800ha, chiếm 8,58%; Đất rừng sản xuất gần 30.000ha, chiếm 67,6%; Đất rừng phòng hộ trên 8.000ha, chiếm 18,3%…Ngoài ra, trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, diện tích đất Phi nông nghiệp của huyện là trên 3.372ha, chiếm 7,09% tổng diện tích đất tự nhiên và đất chưa sử dụng là trên 83,7ha, chiếm tỷ lệ 0,18%.
Việc Quy hoạch sử dụng đất một cách chi tiết là căn cứ quan trọng của huyện Pác Nặm, trên cơ sở đó để thực hiện và vạch ra các kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương một cách hợp lý và hiệu quả nhất. Đây còn là cơ sở để thực hiện việc quản lý Nhà nước trên địa bàn quy hoạch, hạn chế được tình trạng sử dụng đất tự phát không theo quy hoạch, gây nên những hậu quả lãng phí về sức người sức của…/

Tác giả: Thu Hường
Nguồn: Cổng TTĐT huyện Pác Nặm

 

Bài trướcCác mô hình kinh tế tập thể ở Pác Nặm phát triển ổn định
Bài tiếp theoĐồng chí Phó Bí thư TT Huyện ủy kiểm tra thăm nắm tình hình thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021 tại xã Cao Tân