Lực lượng đoàn viên, thanh niên nòng cốt trong Tổ công nghệ số cộng đồng

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện, thời gian qua 10/10 xã của huyện đã thành lập và đưa các tổ công nghệ số cộng đồng vào hoạt động. Trong đó nòng cốt là lực lượng thanh niên.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng thông minh

Đến nay, toàn huyện đã thành lập được 10/10 tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã, 113/113 tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn trên địa bàn, với 498 thành viên tham gia. Ngay sau khi được thành lập, lực lượng nòng cốt là đoàn viên, thanh niên trong Tổ công nghệ số cộng đồng đã tích cực thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân trong các thôn, bản.

Thời gian tới, lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia các Tổ công nghệ số cộng đồng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số để người dân; trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ thông minh, thương mại điện tử, dịch vụ hành chính công; tham gia thực hiện chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của đời sống, từ đó cùng chính quyền xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số tại các thôn, bản trên địa bàn huyện./.

Thu Hường
Nguồn: Cổng TTĐT huyện Pác Nặm

Bài trước“Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại thôn Pù Lườn, xã Cao Tân
Bài tiếp theoCuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn” năm 2023