TT UBND huyện thăm tặng quà người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện Pác Nặm đã tổ chức các đoàn đến thăm tặng quà người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo thuộc các xã Bộc Bố, Cao Tân, Nghiên Loan.

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Đình Điệp trao quà tại xã Bộc Bố

Tại những nơi đến thăm, lãnh đạo huyện Pác Nặm đã ân cần thăm hỏi và động viên các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua khó khăn cùng chính quyền địa phương hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Phó Chủ tịch TT UBND huyện Hoàng Thị Duyên trao quà tại xã Nghiên Loan

Dịp này, huyện đã trao 90 xuất quà, mỗi xuất trị giá 1 triệu 500 nghìn đồng cho 90 gia đình người có công, gia đình chính sách và hộ nghèo của 3 xã trên.

Phó Chủ tịch UBND huyện Ma Văn Tuấn trao quà tại xã Cao Tân

Đây là việc làm ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể chăm lo cho cuộc sống của các gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần chia sẻ, động viên các gia đình vươn lên trong cuộc sống, đón Tết, vui Xuân./.

Nguồn: Cổng TTĐT huyện Pác Nặm

Bài trướcPác Nặm: Đẩy mạnh công tác sản xuất vụ Mùa
Bài tiếp theoPác Nặm tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm